Встановлення дати заборони редагування документів

Матеріал з Wiki Nash Kraj
Перейти до: навігація, пошук

Для встановлення дати заборони редагування документів вибрати МЕНЮ – КОНСТАНТИ – НАСТРОЙКА ПРОГРАМ – ВИБРАТИ ЗАКЛАДКУ ЗАБОРОНА ЗМІНИ ДАНИХ - ВСТАНОВИТИ ДАТУ ЗАБОРОНИ ЗМІНИ ДАНИХ – вибрати загальну дату та встановити дату (мал.1).

мал.1


З метою відповідності та незмінності даних бухгалтерського та управлінського обліку щомісячно до 22-го числа включно, наступного за звітним, та до 26 числа включно місяця за звітним кварталом, користувачем із правами СУПЕРВАЙЗЕР, проводиться закриття звітного періоду в бухгалтерській програмі 1С шляхом заборони внесення документів, редагування документів попередніх звітних періодів. Всі коригування даних закритих періодів в межах звітного кварталу, можливе після написання службової записки головним бухгалтером (заступником гол.бухгалтера) на ім’я керівника департаменту фінансів, при погодженні із керівником відділу бухгалтерського обліку та звітності. При цьому в записці чітко вказати причину коригування, період внесення змін. Керівник департаменту фінансів на службовій записці робить відмітку про номер запису в журналі звернень, дату та час відкриття періоду і ставить свій підпис та Прізвище(повністю) Ім’я по Батькові (скорочено) та повертає її головному бухгалтеру який зберігає її протягом 1-го року після закінчення звітного року.
Керівник департаменту фінансів (права користувача в 1С супервайзер) формує оборотно-сальдову відомість (ОСВ) за період який підлягає коригуванню, та формує ОСВ по останній звітний місяць з початку року. Далі відкриває доступ до закритих періодів на вказаний час по вказаному оператору. Після закінчення часу доступу період знову закривається керівником департаменту. Повторно формує ОСВ за період який коригувався, та формує ОСВ по останній звітний місяць з початку року для звірки достовірності внесених змін.
При роботі із УРБД (віддалені робочі бази) заявка скидається на електронну пошту керівника департаменту фінансів, далі фінансовий менеджер оператора (права користувача в 1С супервайзер) після дозволу керівника департаменту робить аналогічні процедури по відкриттю та закриттю періоду на своїй робочій базі.
Зразок журналу реєстрації звернень бухгалтерії.

мал.2


Користувач із правами Супервайзер після проведення коригування в 1С 8 повинен внести відповідні зміни в управлінський облік. Для цього потрібно завантажити дані бухгалтерського обліку за скоригований період в управлінську програму.