Введення проводок вручну

Матеріал з Wiki Nash Kraj
Перейти до: навігація, пошук

Крім уведення господарських операцій з допомогою документів, коли проводки формуються автоматично, "1С:Бухгалтерія 8" дозволяє реєструвати господарські операції вручну, без використання документів. Цей спосіб ведення обліку може бути прийнятний при невеликій кількості господарських операцій, а також для введення тих операцій, для яких в типової конфігурації немає відповідних документів.

ПРИМІТКА
Введення проводок вручну - це запис в інформаційну базу операцій, не автоматизованих документами.Операція в "1С:Бухгалтерії 8" -
це логічне об'єднання довільної кількості проводок бухгалтерського й податкового обліку певної організації, які одночасно
реєструються в інформаційній базі.

Для введення операції вручну необхідно відкрити спеціалізований журнал для операцій, введених вручну (меню Операції — Операції, введені вручну), і нажати в командній панелі кнопку Додати (або клавішу Insert або скористатися меню Дії — Додати). Необхідно вибрати спосіб заповнення Вручну документа в поле Спосіб заповнення. Для введення кожної нової проводки використовується кнопка 1cbb2.PNG панелі інструментів табличної частини. Після введення всіх проводок, що відносяться до господарської операції, необхідно нажати кнопку ОК в нижньої частини форми Операція (бухгалтерський і податковий облік) для запису операції й закриття форми.

ПРИМІТКА
При веденні обліку вручну користувач самостійно вказує всі реквізити проводок, а при реєстрації фактів господарської діяльності
за допомогою документів реквізити проводок заповнюються автоматично.

Вручну, наприклад, можуть бути уведені в інформаційну базу початкові залишки по рахунках бухгалтерського й податкового обліку: Для цього виберіть пункт меню Операції - Операції, введені вручну і натисніть кнопку Додати. Заповните реквізити господарської операції.(мал.1)

мал.1


ПРИМІТКА
За допомогою документа Операція (бухгалтерський і податковий облік) можна не тільки вводити проводки по бухгалтерському
й податковому облікові, але й коректувати руху регістрів. Для вибору складу регістрів для коректування призначена кнопка
Коректування регістрів командної панелі документа.