Реплікація

Матеріал з Wiki Nash Kraj
Перейти до: навігація, пошук

Реплікація (англ. replication) — механізм синхронізації вмісту центральної бази даних магазину і бази даних каси, який полягає в копіюванні даних із одного джерела на інше (або декілька інших) і навпаки. За даний процес відповідає Реплікатор, який являє собою додаток для freeBSD, написаний на GCC. Він складається з двох модулів, один з яких розміщається на сервері, а інший на касах.

Функції Реплікатора на сервері

Модуль реплікатора, що міститься на сервері, проводить синхронізацію даних між центральною базою і базою каси. Для цього Реплікатор звертається до таблиці T_REP_KASSES та зчитує дані полів:

 • CONNECTION_STRINGS - рядок підключення до бази;
 • USER_NAME - логін користувача під яким проводиться синхронізація;
 • USER_PASWORD - пароль;
 • IS_ACTIVE - вказує чи готова каса до синхронізації;
 • STOP_RUNNING - чи проводилась ручна зупинка реплікації каси.

Отримавши необхідну інформацію, Реплікатор розпочинає коло синхронізації, зв'язуючись по черзі з кожною з кас магазину та проводить обмін даних. Інструкцію про те, між якими таблицями та в якій послідовності здійснювати обмін даними, Реплікатор бере з таблиці T_REP_SCENARIO_STEPS.

Кроки сценарію реплікації передбачають синхронізацію даних про:

Виконуючи кожен крок реплікації з T_REP_SCENARIO_STEPS, Реплікатор робить відповідну помітку в таблиці T_REP_LOGS про початок та завершення кроку:

 • START_TS — початок виконання кроку;
 • FINISH_TS — кінець виконання кроку;
 • REP_KASA_ID — ідентифікатор каси;
 • SCENARIO_ID — Номер сценарію;
 • STEP_ID — Номер кроку сценарію;
 • STATUS — статус виконання, де 0 - розпочато, 1 - завершено з помилкою;
 • ERROR_COUNT — кількість помилок даного об'єкта.

Інформація про помилки записується в таблиці T_REP_ERRORS:

 • TS_CREATED — час створення помилки;
 • TS — Час останньої зміни помилки;
 • CONNECTION_STRINGS — Шлях до бази на якій відбулася помилка;
 • USER_NAME — логін користувача, під яким відбуваються зміни;
 • SCENARIO_ID — номер сценарію;
 • STEP_ID — номер кроку;
 • REP_KASSA_ID — номер каси;
 • LAST_QUERY — останій запит;
 • RUN_PLACE — опис місця виникнення помилки;
 • ERROR_LINE — текст помилки;
 • STATUS — статус помилки, де 0 - виправлена, 1 - нова, n - кількість.

Така послідовність дій виконується для кожної каси по черзі.

Провівши реплікацію з усіма касами, коло синхронізації завершується. Після цього Реплікатор робить тайм-аут, тривалість якого задається в налаштуваннях (по замовчуванню 3хв.). По завершенню тайм-аута розпочинається нове коло синхронізації.

Функції Реплікатора на касі

Модуль реплікатора на касі виконує роль монітору і відображає процес реплікації.

Реплікатор даних на касі


При цьому виконує наступні функції:

 • синхронізує час та дату з сервером;
 • перевіряє наявність каси в таблиці T_REP_KASSES і у разі її відсутності прописує її;
 • проводить звірку чеків за останні 2 дні. Якщо наявні задубльовані чеки, то видаляє їх з бази сервера і надсилає дані про документи повторно.
 • Дозволяє зупинити за запустити логування;
 • ативувати та деактивувати касу - прописує 1 або 0 в в полі IS_ACTIVE таблиці T_REP_KASSES.
 • виконати сервісні функції:
  • активувати та деактивувати всіх користувачів, які прописані в таблиці T_USERS;
  • провести резервне копіювання бази даних каси;
  • виконати відновлення бази з резервної копії.