Перерахування коштів постачальнику з розрахункового рахунку організації: платіжне доручення

Матеріал з Wiki Nash Kraj
Перейти до: навігація, пошук

Списання коштів з розрахункового рахунку організації відбивається в «1С:Бухгалтерії 8» документом
Платіжне доручення вихідне
1. Створіть документ Платіжне доручення вихідне на підставі документа Надходження товарів і послуг. Для цього в списку документів Надходження товарів і послуг виділіть створений раніше документ і натисніть на кнопку 1cbb7.PNG (або клацніть правою кнопкою миші й у меню, що відкрилося, виберіть На підставі). Виберіть у запропонованому списку — Платіжне доручення вихідне.
2. Автоматично буде створений новий документ Платіжне доручення вихідне. У документі на підставі даних документа Надходження товарів і послуг заповнені всі основні реквізити. Заповнить відсутні реквізит.(мал.1)

мал.1


Друк платіжного доручення
З документа Платіжне доручення вихідне виводиться форма платіжного доручення для друку й передачі його в банк.
3. Натисніть кнопку Записати в нижній частині форми документа Платіжне доручення вихідне.
4. Натисніть кнопку Платіжне доручення для одержання друкованої форми платіжного доручення.


5. Закрийте друковану форму платіжного доручення.
6. Установіть прапорець Оплачено у формі документа й дату фактичного перерахування банком коштів постачальнику.

ПРИМІТКА
Якщо прапорець Оплачено встановлений, при натисканні на кнопку ОК документ сформує проводки бухгалтерського обліку, якщо
прапорець не встановлений - документ може бути тільки записаний в інформаційну базу.


ПОРАДА
Ознаку оплати платіжних доручень зручно встановлювати за допомогою обробки Виписка банку. Для цього потрібно відкрити список
банківських виписок (меню Банк - Виписка банку), додати в список нову виписку, у якій указати організацію, розрахунковий
рахунок і дату виписки. Далі у формі виписки треба натиснути кнопку Підібрати неоплачені - в окремому вікні буде відібраний
список всіх платіжних доручень, оплата яких не була відображена раніше в інформаційній базі. У списку документів потрібно
позначити прапорцями оплачені платіжні доручення (відповідно до отриманої виписки банку) і натиснути кнопку Провести позначені.
Позначеним платіжним дорученням автоматично буде встановлена ознака оплати, документи сформують бухгалтерські проводки
перерахування коштів постачальнику.

7.Натисніть кнопку ОК у нижній частині форми документа Платіжне доручення вихідне для проведення документа й закриття форми.