Операції з основними засобами

Матеріал з Wiki Nash Kraj
Перейти до: навігація, пошук

Для роботи з основними засобами необхідно внести в довідники початкову інформацію. В довідник Меню-Склад -Номеклатура (мал.1),(мал.2):

мал.1


мал.2


Рахунок обліку номенклатури – 1521 – придбання основних засобів.
Довідник Меню-ОС-Основные средства (мал.3):

мал.3


В довіднику Меню-ОС-Способы отражения расходов по амортизации потрібно налаштувати відображення рахунків, види затрат на покращення ОС та аналітику для проводок, окремо для кожного затратного рахунку для нарахуванні амортизації та відображення аналітики по дозволених сумах ремонту у витратах (мал.4):

мал.4


Довідник Меню-ОС-Объекты строительства використовується для модернізації та ремонту основних засобів. На картках цього довідника можуть накопичуватися кошти витрачені як на закупівлю запчастин для модернізації чи ремонту так і отриманих послуг. Для оприбуткування використовуємо документ меню-Покупка-Поступление товаров и услуг з видом операції «Оборудование» (мал.5):

мал.5


Документ формує наступні проводки (мал.6):

мал.6


Документ Поступление товаров и услуг ставить на прихід інвестицію, але не вводить її в експлуатацію. Для введення в експлуатацію ОЗ потрібно ввести документ меню-ОС-Ввод в эксплуатацию ОС (можливе створення документу на основі документу «поступление товаров и услуг»)(мал.7).

мал.7


На закладці документу «основные средства» в полі «Оборудование» вказуємо обладнання яке було поставлене на прихід, в полі «Счет инвестиций» - бухгалтерський рахунок інвестицій – аналогічний прибутковому документі, в табличній частині вказуємо основний засіб з довідника «Основные средства»(мал.8).

мал.8


На закладці документу «Общие сведения» необхідно вказати спосіб відображення витрат по амортизації з довідника «Способы отражения расходов по амортизации».
На закладці «Учетные данные» для коректного введення в експлуатацію потрібно обов’язково заповнити реквізити виділені червоним (мал.9).

мал.9


Після проведення документ формує наступні проводки (мал.10):

мал.10


Увага!
Не можна виконувати дії з основними засобами «ручними» операціями, оскільки документи крім бухгалтерських проводок формують різнобічні дані в регістрах інформації, яка необхідна для коректного формування звітності.
При модернізації та проведенні ремонту основних засобів необхідно завести в довіднику менюОС-Объекты строительства нову карту об’єкта (мал.11):

мал.11


В довіднику меню-Склад-Номенклатура створюємо картку для запчастини/деталі яка буде використовуватися для модернізації чи ремонту з рахунком обліку 1521 (мал.12).

мал.12


та послугу яку надають підприємству при проведенні модернізації чи ремонту з рахунком обліку 1522 (мал.13).

мал.13


при чому, в якості першого субконто для послуги виступає об’єкт будівництва, створений в довіднику меню-ОС-Объекты строительства.
Після цього створюємо документ меню-Покупка-Поступление товаров и услуг з видом операції «оборудование». Заповнюємо дані на закладці «оборудование» (мал.14).

мал.14


При цьому рахунок обліку для позиції – 1521 (мал.15).

мал.15


Переходимо на закладку «Услуги» і заповнюємо послуги які були отримані при модернізації (мал.16):

мал.16


При цьому рахунок обліку послуг – 1522, значення субконто 1 рівне значенню довідника «Объекты строительства », субконто 2 – стаття затрат на покращення та ремонт основних засобів (мал.17).

мал.17


Документ «Поступление товаров и услуг» після проведення формує наступні проводки, якщо постачальник комплектуючих є і виконавцем робіт (мал.18).

мал.18


Сума послуг (виділено червоним) зразу збільшила суму інвестиції на ремонт, тоді як сума запчастин (виділено синім) лише стала на прихід як окрема інвестиція. Для списання запчастин з 1521 рахунку і збільшення сумма інвестиції на ремонт створюємо документ меню-ОС-Передача оборудования в монтаж. (мал.19).

мал.19


Який має наступні поля:

  • Организация – підприємство по якому здійснюється операція
  • Склад – місце зберігання запчастини. Значення поля повинне бути рівним значенню поля «Склад» з документу «Поступление товаров и услуг»
  • Объект строительства – картка з довідника «Объекты строительства» на якій акумулюються суми що витрачені на модернізацію чи ремонт основного засобу
  • Счет БУ – бухгалтерський рахунок обліку виготовлення та модернізації основних засобів
  • Статья затрат – статья витрат на покращення та ремонт основних засобів В табличній частині вказуємо запчастину (з довідника «номенклатура»), кількість, коефіцієнт, рахунок бух обліку на який була оприходувана запчастина та податкове призначення.

Документ формує такі проводки (мал.20):

мал.20


Після того, як на рахунку 1522 будуть акумульовані всі затрати на модернізацію чи ремонт основного засобу створюємо документ меню-ОС-Модернизация и ремонт ОС.
Для початку вибираємо об’єкт на якому здійснювалось накопичення коштів (1), після цього – рахунок бухгалтерського обліку (1522) (2) і тоді натискаємо кнопку «Рассчитать суммы». (3) (мал.21).

мал.21


Програма самостійно розрахує суми, які накопичилися по вибраному об’єкту. Перейшовши на закладку «Основные средства» в табличній частині
1-вказуємо основний засіб, який буде модернізовано чи відремонтовано.
2-натискаємо кнопку «Заполнить» на панелі дій табличної частини
3-у меню що відкрилося вибираємо пункт «Для списка ОС».
Програма самостійно розрахує та заповнить колонки необхідні документу (виділено синім)(мал.22).

мал.22


Після проведення документ сформує проводки (мал.23):

мал.23


Проводка - виділено червоним- збільшує вартість основного засобу. Проводка виділена синім формується у випадку, якщо була вказана сума покращення ОС в межах норми по податковому кодексі. У випадку, якщо облік ведеться строго у відповідності до вимог бухгалтерського та податкового обліку, то вся сума модернізації по б/о збільшить вартість об’єкта, а по податковому за мінусом 10% які по ПО підуть на прямі затрати.
Переоцінка основних засобів здійснюється документом меню-ОС-Переоценка ОС. Для початку у табличній частині вказуємо основні засобі які мають бути переоцінені, після того на панелі дій табличної частини натискаємо кнопку «Заполнить» і з випадаючого списку вибираємо пункт «Для списка ОС».
Після того, як програма заповнить колонки табличної частини потрібно вказати в колонці «Справедливая стоимость» нову вартість ОС (мал.24).

мал.24


Документ формує такі проводки (мал.25):

мал.25


Для нарахування амортизації використовується документ меню-Операции-Регламентные операции- закрытие месяца з встановленими відмітками «Начисление амортизации» (мал.26):

мал.26


Продаж основних засобів

Для продажу основних засобів потрібно створити документ меню-ОС-Подготовка к передаче ОС який виведе основний засіб з рахунку обліку ОЗ (мал.27):

мал.27


Спочатку в табличній частині вказуємо основні засоби які потрібно підготувати до продажу, в колонці «Счет продажи ОС» вказуємо бухгалтерський рахунок обліку (286), після того на панелі дій табличної частини натискаємо кнопку «Заполнить» і з випадаючого списку вибираємо пункт «Для списка ОС». Документ формує такі проводки (мал.28):

мал.28


Сам продаж підготовлених основних засобів здійснюється за допомогою документу меню-ОСПередача ОС) (або введеного на основі документу Подготовка к передаче). Для автоматичного заповнення табличної частини необхідно вказати в полі форми документ підготовку до передачі (мал.29).

мал.29


Документ передача ОС формує такі проводки (мал.30):

мал.30


Інвентаризація основних засобів проводиться за допомогою документа меню-ОС-Инвентаризация ОС (мал.31).

мал.31


Для автоматичного заповнення табличної частини потрібно натиснути на кнопку «Заполнить» і у випадаючому списку витрати «По остаткам». Після звірки проставити відмітки у колонці «Фактическое наличие» табличної частини.