Операції з валютою

Матеріал з Wiki Nash Kraj
Перейти до: навігація, пошук

Купівля валюти

На гривневий рахунок (рахунок фірми грн..) від покупця поступили кошти в розмірі 100 тисяч гривень(мал.1).

мал.1


Проводки формуються документом банківська виписка (наявність коштів на рахунку (мал.2).

мал.2


В довіднику валюти (меню Банк-Валюта) вказуємо курс НБУ на дату здійснення операції та кратність курсу (мал.3):

мал.3


Для фіксації та передачі в уповноважений банк заявки на купівлю валюти створюємо документ меню Банк-Заявка на покупку продажу валюты. Для купівлі валюти вказуємо однойменний пункт при виборі операції документу (мал.4).

мал.4


В документі обов’язково заповнюються наступні поля:

 • Организация – організація для якої проводиться документ
 • Счет валютний – валютний рахунок підприємства на який необхідно перевести валюту
 • Счет гривневый – гривневий рахунок підприємства з якого буде проводитися оплата за валюту
 • Счет возврата – рахунок підприємства на який будуть повернені гривневі кошти у випадку відмови від здійснення операції купівлі валюти
 • Сотрудник – відповідальна за операції купівлі валюти особа підприємства
 • Банк – уповноважений банк в якому буде здійснюватися купівля валюти (контрагенти)
 • Счет банка – транзитний гривневий рахунок банку
 • Сумма валютная – сума валюти для купівлі

Для перекидки коштів з поточного (311) рахунку на транзитний (333) рахунок створюємо документ меню-Банк – Платежный ордер на списание денежных средств з видом операції «прочее списание безналичных денежных средств».
Основні поля для заповнення (мал.5):

 • Организация – підприємство, по якому проводиться операція
 • Счет учета – бухгалтерський рахунок підприємства
 • Банковский счет– гривневий банківський рахунок підприємства з якого будуть списані кошти (в нашому випадку той, на який поступили кошти по документу банківська виписка)
 • Сумма – гривнева сума, яка включає в себе вартість валюти, витрати на банківські послуги, витрати на пенсійний фонд.
 • Счет – бухгалтерський рахунок кошти в дорозі в національній валюті
 • Контрагенты (виділено червоним)– перше субконто 333-го рахунку. В нашому випадку приймає значення банку через який буде здійснюватися купівля валюти.
 • Банковские счета (виділено червоним)– друге субконто 333-го рахунку. Транзитний банківський гривневий рахунок на які поступлять кошти.
 • Статья движения денежных средств (виділено червоним) – третє субконто 333-го рахунку. Стаття руху грошових коштів – внутрішні трансферні операції
 • Статья движ.ден. средств (виділено синім) – друге субконто 311 рахунку. Стаття руху грошових коштів – внутрішні трансферні операції
мал.5


Після проведення документ формує наступні проводки (мал.6):

мал.6


Для здійснення операції купівля валюти створюємо документ меню-Банк-Покупка продажа валюты. Вид операції документу – «Покупка валюты (або вводимо на основі раніше створеної заявки). Основні поля документа:

 • Организация – підприємство, по якому проводиться операція
 • Банк – банк, в якому здійснюється операція
 • Заявка – документ заявка на купівлю-продаж валюти яка створена попередньо
 • Статья ДДС– Стаття руху грошових коштів
 • Р/Счет – банківський валютний транзитний рахунок на який поступлять кошти (бух. рах. 334)
 • Покупаемая валюта – валюта, що купується
 • Счет списания/Получения – банківський гривневий транзитний рахунок з якого відбудеться списання коштів (бух.рах. 333). Значення цього поля повинне бути таким же як і значення поля «Банковские счета» (значення субконто 2) в документі Платежный ордер на списание денежных средств.
 • Сумма валюты – сума коштів які купуються у валюті
 • Сумма (грн.) – гривнева сума коштів, яку оплачено банку за валюту
 • Комиссия (грн..) – сума комісії банку
 • Отчисления в ПФ (грн.) – сума відрахувань в пенсійний фонд

На закладці Страница установки СДДС встановити для реквізитів СДДС Затраты та СДДС Доходы відповідні значення статті руху грошових коштів. (мал.7).

мал.7


Документ формує наступні проводки (мал.8):

мал.8


Для зарахування валютних коштів з транзитного (334) рахунку на поточний (312) використовується документ меню-Банк-Платежній ордер на поступление денежных средств з видом операції «Прочее поступление безналичных денежных средств».
В документі необхідно заповнити наступні поля:

 • Счет учета – бухгалтерський рахунок обліку
 • Организация – підприємство, по якому проводиться операція
 • Плательщик – банк в якому здійснювалася операція купівля валюти
 • анковский счет – валютний поточний розрахунковий рахунок на який буде здійснюватися поступлення коштів
 • Счет – бухгалтерський рахунок обліку транзитних валютних коштів
 • Контрагенты (виділено червоним) – перше субконто 334 рахунку. Значення цього поля повинне бути рівним значенню поля Банк документу «Покупка продажа валюты»
 • Банковские счета (виділено червоним) – друге субконто 334 рахунку. Банківський валютний транзитний рахунок з якого будуть списані кошти. Значення цього поля повинно бути рівним значенню поля Р/Счет документу «Покупка продажа валюты»
 • Статьи движения денежных средств (виділено червоним)– третє субконто 334 рахунку. Стаття руху грошових коштів. Значення цього поля повинно бути рівним значенню поля Статья ДДС документу «Покупка продажа валюты»
 • Статья дв. Ден.средств (виділено синім) – стаття руху грошових коштів для зарахування на 312-й рахунок. (мал.9).
мал.9


Документ формує наступні проводки(мал.10):

мал.10


Продаж валюти

Перш за все як і при купівлі валюти необхідно перевірити курси в довіднику валют. Для початку потрібно поставити на облік валюту отриману від покупця нерезидента документом Платежное поручение входящее, вид операції Оплата от покупателя. Після цього формуємо документ меню Банк-Заявка на покупку продажу валюты з типом операції «Продажа валюты» (мал.11)

мал.11


В документі потрібно заповнити такі поля:

 • Организация – підприємство по якому проводиться операція
 • Счет валютный – банківський поточний валютний рахунок з якого буде списуватися валюта
 • Счет гривневый – банківський транзитний гривневий рахунок на який будуть зараховані кошти від продажу валюти
 • Счет возврата - рахунок підприємства на який будуть повернені валютні кошти у випадку відмови від здійснення операції продажу валюти
 • Сотрудник – відповідальна за операції продажу валюти особа підприємства
 • Банк – уповноважений банк в якому буде здійснюватися продаж валюти
 • Счет банка – транзитний валютний рахунок банку
 • Сумма валютная – сума валюти для продажу.

Для перекидки коштів з поточного рахунку на транзитний використовуємо документ менюБанк – Платежный ордер на списание денежных средств з видом операції «Прочее списание безналичных денежных средств»
Необхідні реквізити (мал.12):

 • Организация – підприємство, по якому проводиться операція
 • Счет учета – бухгалтерський рахунок обліку валюти
 • Банковский счет – валютний банківський рахунок підприємства з якого будуть списані кошти
 • Сумма – валютна сума.
 • Счет – бухгалтерський рахунок кошти в дорозі в іноземній валюті
 • Контрагенты (виділено червоним)– перше субконто 334-го рахунку. В нашому випадку приймає значення банку через який буде здійснюватися продаж валюти.
 • Банковские счета (виділено червоним)– друге субконто 334-го рахунку. Транзитний банківський валютний рахунок на які зарахуються кошти для продажу.
 • Статья движения денежных средств (виділено червоним) – третє субконто 334-го рахунку. Стаття руху грошових коштів – внутрішні трансферні операції
 • Статья движ.ден. средств (виділено синім) – друге субконто 312 рахунку. Стаття руху грошових коштів – внутрішні трансферні операції.
мал.12


Документ формує наступні проводки (мал.13):

мал.13


Наступним формуємо документ меню-Банк-Покупка продажа валюты з операцією документа «продажа валюты» (або створюємо його на основі раніше заповненої заявки на продаж валюти (мал.14).

мал.14


Основні поля документа:

 • Организация – підприємство, по якому проводиться операція
 • Банк – банк, в якому здійснюється операція
 • Заявка – документ заявка на купівлю-продаж валюти яка створена попередньо
 • Статья ДДС – Стаття руху грошових коштів
 • Р/Счет – банківський гривневий транзитний рахунок на який поступлять кошти (бух. рах. 333)
 • Продаваемая валюта – валюта, що продається
 • Счет списания/Получения – банківський валютний транзитний рахунок з якого відбудеться списання коштів (бух.рах. 334). Значення цього поля повинне бути таким же як і значення поля «Банковские счета» (значення субконто 2) в документі Платежный ордер на списание денежных средств.
 • Сумма валюты – сума коштів які продаютьтся у валюті
 • Сумма (грн.) – отримана гривня за валюту
 • Комиссия (грн..) – сума комісії банку

На закладці Страница установки СДДС встановити для реквізитів СДДС Затраты та СДДС Доходы відповідні значення статті раху грошових коштів.
Документ формує проводки (мал.15):

мал.15


Для зарахування коштів з транзитного рахунку на поточний сформуємо документ меню-БанкПлатежный ордер на поступление денежных средств з видом операції «Прочее поступление безналичных денежных средств» (або банківською випискою)
В документі необхідно заповнити наступні поля (мал.16):

 • Счет учета – бухгалтерський рахунок обліку надходження коштів
 • Организация – підприємство, по якому проводиться операція
 • Плательщик – банк в якому здійснювалася операція продажу валюти
 • Банковский счет – гривневий поточний розрахунковий рахунок на який буде здійснюватися поступлення коштів
 • Счет – бухгалтерський рахунок обліку транзитних гривневих коштів від продажу валюти
 • Контрагенты (виділено червоним) – перше субконто 333 рахунку. Значення цього поля повинне бути рівним значенню поля Банк документу «Покупка продажа валюты»
 • Банковские счета (виділено червоним) – друге субконто 333 рахунку. Банківський гривневий транзитний рахунок з якого будуть списані кошти. Значення цього поля повинно бути рівним значенню поля Р/Счет документу «Покупка продажа валюты»
 • Статьи движения денежных средств (виділено червоним)– третє субконто 333 рахунку. Стаття руху грошових коштів. Значення цього поля повинно бути рівним значенню поля Статья ДДС документу «Покупка продажа валюты»
 • Статья дв. Ден.средств (виділено синім) – стаття руху грошових коштів для зарахування на 311-й рахунок.
мал.16


Документ формує проводки(мал.17):

мал.17