Заповнення відомостей про ділових партнерів організації

Матеріал з Wiki Nash Kraj
Перейти до: навігація, пошук

1. Відкрийте список контрагентів організації. Для цього виберіть у меню Покупка пункт Контрагенти.

ПРИМІТКА
У якості контрагентів організації можуть виступати юридичні особи,приватні підприємці й приватні особи.Список контрагентів
загальний для всіх організацій, облік господарської діяльності яких ведеться в інформаційній базі.

2. У списку Контрагенти створіть групи контрагентів «Постачальники» і «Покупці» ВОЛВЕСТГРУП. Для додавання групи «Постачальники» натисніть кнопку в командній панелі форми списку (або виберіть меню Дії — Нова група). Введіть найменування групи «Постачальники». (мал.1)

мал.1


3. Натисніть кнопку ОК у формі Група Контрагент.
4. Додайте в список контрагентів групу «Покупці» аналогічно тому, як була додана група «Постачальники». Тепер у списку контрагентів створені дві групи «Покупці» і «Постачальники», у які потрібно додати 10 контрагентів — ділових партнерів вашої організації.(мал.2)

мал.2


5. Додайте в групу «Постачальники» нового контрагента ТОВ «Старт». Для цього клацніть двічі по рядку з назвою групи, а потім натисніть у командній панелі форми списку кнопку Додати (або клавішу Insert або виберіть меню Дії — Додати). У вікні, що відкрилося, на закладці Загальні заповните основні відомості про контрагента.(мал.3)

мал.3


6. Натисніть кнопку Записати в правій нижній частині форми Контрагенти.
7. Перейдіть на закладку Рахунки й договори у формі Контрагенти. Для кожного контрагента потрібно заповнити відомості як мінімум про один договір, тому що саме в договорі встановлюються умови співробітництва з діловим партнером. У списку договорів уже присутній один договір з найменуванням «Основний договір» і видом договору «З покупцем».(мал.4)

мал.4


8.Відкрийте форму Договір контрагента для зміни відомостей про договір з контрагентом. Для цього клацніть двічі по рядку з назвою договору «Основний договір» (або натисніть кнопку 1cbb.PNG або виберіть меню Дії - Змінити). У формі, що відкрилася, Договір контрагента заповніть значення.(мал.5)

мал.5


9. Натисніть кнопку ОК у формі Договір контрагента для збереження відомостей про договір в інформаційній базі й закриття форми.
10. Натисніть кнопку ОК у формі Контрагенти для збереження відомостей про контрагента «Старт» в інформаційній базі й закриття форми.
11. В аналогічному порядку додайте в групу «Покупці» контрагента ТОВ «Рекорд» і заповніть відомості про нього.(мал.6)

мал.6