Довідник "Бонусні картки". Функціональні можливості

Матеріал з Wiki Nash Kraj
Перейти до: навігація, пошук

Довідник "Бонусні картки" призначений для збереження інформації про клієнтів, яким була видана бонусна картка та збереження інформації про відсоток знижки по відповідній бонусній картці.

Запустити довідник «Дисконт» можна кількома способами: за допомогою головного меню (Довідники/Додаткові/Бонусні картки), за допомогою «інспектора довідників» («Додаткові»/«Бонусні картки»).

Головне вікно довідника «Бонусні картки» має вигляд (мал. 161). мал. 161
Можливо заблокувати зняття бонусів для карток, стан яких відрізняється від "Оброблена". Після цього на касі буде з'являтись відповідне повідомлення, після сканування даної картки і кнопка зняття бонусів "F3" буде відсутня.

Таблиця довідника "Бонусні картки".включає в себе дані по таким полям:

 • Код картки – код бонусної картки (код за яким здійснюється пошук картки в модулі «Каса»);
 • Активна – стан бонусної картки:
Незаблокована картка - незаблокована картка;
Заблокована картка - заблокована картка;
 • Стан – стан бонусної картки;
 • Недостатньо даних;
 • Оброблена;
 • Нова картка.
 • % знижки – кількість відсотків знижки;
 • % балів – кількість відсотків, які нараховуються від суми кожної покупки;
 • ПІБ дисконтника - ПІБ власника бонусної картки;
 • День народження – дата народження власника бонусної картки;
 • Адреса – адреса власника бонусної картки;
 • Телефон – контактний телефон власника бонусної картки;
 • Електронна адреса – електрона адреса власника бонусної картки;
 • Тип дисконту – тип бонусної картки;
 • Період дії – період дії бонусної картки;
 • Авто"Сейф" – чи класти копійки в сейф;
Запитати пізніше - Запитати пізніше;
Завжди не класти копійки в "Сейф" - Завжди не класти копійки в "Сейф";
Завжди класти копійки в "Сейф" - Завжди класти копійки в "Сейф";
 • Сейф(Усі ТЗ) – кількість коштів у "сейфі" (в усіх ТЗ);
 • Бонуси (Усі ТЗ) – кількість бонусів на картці (в усіх ТЗ);
 • Бали (Усі ТЗ) – кількість балів на картці (в усіх ТЗ);
 • Баланс станом на – дата, станом на яку, відображається баланс на картці.

На вкладці «Детально» можна отримати детальну інформацію по вибраному запису (мал. 162), зокрема такі дані:

 • ID документа – унікальний ідентифікатор документа;
 • № документа – номер документа;
 • СР (з ПДВ) – сума реалізації з ПДВ;
 • СЗ (з ПДВ) – сума закупки з ПДВ;
 • Дата документа – дата створення документа;
 • Нараховано балів – кількість нарахованих балів;
 • Використано бонусів – кількість використаних бонусів;
 • Добавлено у сейф – кількість коштів, добавлених в сейф;
 • Використано з сейфу – кількістоь коштів, використаних з сейфу.

мал. 162

Редагування бонусних карток

Для зміни інформації про бонусну картку слід натиснути кнопку редагувати на панелі інструментів довідника "Бонусні картки" (мал. 163).

мал. 163


Рух документів по бонусній картці

По будь-якій бонусній картці можна здійснити перегляд руху документів. Для цього необхідно викликати контекстне меню, клацнувши ПКМ на вибраному записі та вибрати пункт меню „Рух документів” (мал. 164).

мал. 164


Після цього відобразиться вікно (мал. 165)

мал. 165


Рух по бонусній картці

По будь-якій бонусній картці можна здійснити перегляд нарахованих балів, використаних бонусів, використаних акцій та інформації в розрізі чека. Для цього необхідно викликати контекстне меню, клацнувши ПКМ на вибраному записі та вибрати пункт меню „Рух по картці” (мал. 166).

мал. 166


Після цього з'явиться вікно

мал. 167


Для експорту "верхньої" або "нижньої" таблиці в Exel необхідно навести курсор на неї, натиснути праву кнопку миші та вибрати в контекстному меню "Експорт в Exel". (мал. 167_а).

мал. 167_а


Баланс по ТЗ

Для перегляду балансу по Вашому торговому закладу, необхыдно натиснути праву кнопку мишы та вибрати в контекстному меню "Баланс по ТЗ" (мал.168)

мал. 168


Після цього відобразиться таблиця (мал.169)

мал. 169Автосейф

Для вимкнення "Автосейфу" на бонусній картці, потрібно знайти цю картку в довіднику бонусні картки, та через меню правої клавіші миші вибрати пункт "Авто "Сейф" Так\Ні". Після синхронізації з касами, на дану картку не буде автоматично спрацьовувати послуга Сейф.(мал.170)

мал. 170