Групова реєстрація ПН в ЄРПН

Матеріал з Wiki Nash Kraj
Перейти до: навігація, пошук

Груповий експорт податкових накладних з програми «1С:Предприятие»

Після запуску програми «1С:Предприятие» з’явиться головне вікно, в якому необхідно вибрати (мал.1):
1) «Налоговый учет»;
2) «Групповая регистрация налоговых в едином реестре».

мал.1


3) Порядок експорту даних (мал.2):
-«Период» -вибрати період за який будуть експортуватися дані;
-«Организация» - підприємство з якого необхідно експортувати дані;
-«Каталог данных» - вказати папку в яку будуть вивантажені файли;

мал.2


-«Не исключать отправленные налоговые» - якщо галочка не стоїть, то документи, які були експортовані раніше за даний період в таблиці документів не відображаються. Якщо поставити галочку в таблиці будуть відображатися всі податкові документи за даний період.
На вкладці «Документы» знаходяться наступні кнопки (мал.3):
-«Заполнить» - заповнює таблицю документів, які будуть експортуватися у файли;
-«Показать проблемные» - показує в таблиці документи, які потрібно виправити;
-«Установить ”кто выписал”» - якщо колонка в таблиці пуста, необхідності вибрати працівника, який виписує податкові накладні.
На вкладці «Отборы/Заполнения» є можливість встановити наступні фільтри:
-«Кто выписал налоговую» - фільтр по працівнику, який виписав податкові накладні
-«Типы документов» - фільтр по типу документів, які будуть відображатися в таблиці. Має наступні значення: «Налоговые и приложения 2», «Только налоговые накладные», «Только приложения 2».

мал.3


-«Выгрузить» - після цієї операції будуть сформовані файли у форматі «*.xml»;
-«Закрыть» - для завершення роботи з експорту даних.

Імпорт податкових накладних в програму «MeDoc»

Після запуску програми з’явиться головне меню, в якому необхідно вибрати наступні пункти (мал.4):
1) «Облік ПДВ»;
2) «Реєстр первинних документів»

мал.4


3) «Файл» - «Імпорт» - «Імпорт Звітів» - в каталозі даних вибрати файли, які необхідно імпортувати в «MeDoc» (мал.5).

мал.5


Перевірка наявності реєстрації ПН в ЄРДПН

Для створення запиту виберіть в меню «Налоговый учет » - «Регистрация входящего налогового документа», або натисність клавішу 1cbb9.PNG на панелі інструментів (мал.6).

мал.6


У журналі «Регистрации входящих налоговых документов» натисніть клавішу 1cbb10.PNG «Отобразить панель для отбора в запросы в ЄРНН» справа з’явиться допоміжне вікно в якому буде відображатись список податкових накладних, які попадають в запит, в журналі вони виділяються зеленим кольором. (Зверніть увагу, що їх має бути не більше 100 і виділення зникає коли закрити і по новому відкрити журнал). Для додавання накладних у список використовуйте кнопки 1cbb11.PNG або клавішу «F5» (мал.7).

мал.7


Після включення необхідних документів натисніть кнопку 1cbb12.PNG «Перенести в форму запроса». Автоматично загрузиться «Запрос к единому реестру». Необхідно натиснути клавішу «Вигрузить і формат ГНАУ (в файл *.xml)» - «Сформировать электронные документы в формате XML» (мал.8).

мал.8


мал.9


мал.10


Збережений файл потрібно за допомогою програмного забезпечення (Медок, АртЗвіт, і т.д.) відправити в ДПІ. Після отримання витягу з ДПІ, файл потрібно експортувати на диск.
В програмі 1С необхідно в меню натиснути: «Отчеты» - «Регламентированная отчетность» - «Дополнительные отчеты и обработки» - «Виписка из Единого регистра налоговых» - «Открыть» (мал.11),(мал.12).

мал.11


мал.12


Після відкриття обробки «Выписка из регистра НН» потрібно заповнити поточні реквізити: «Организация», «Дата проверки» (дата якою буде вказана перевірка документа), «Файл» (шлях завантаження виписки, файл *.xml), «Не обрабатывать документ» (перше число місяця, за який робиться вигрузка), «XML сформирован в:» (вибрати ПЗ в якому ви отримали витяг). Далі потрібно натиснути клавішу «Заполнить таблицу из XML файла». Після даної операції у разі виявлення помилок автоматично рожевим кольором буде виділено накладні дата яких менша за дату в пункті «Не обрабатывать документ», а розбіжності в сумі ПДВ податкової накладної в базі 1С та витягу більше 0,05 грн. будуть виділені червоним кольором . Дані податкових накладних в яких виявлено помилку не змінюються. В даному реєстрі будуть відображатись ПН і РК, які в запит ви не подавали, це пов’язані між собою ПН і РК тобто створені на основі цих документів(мал.13).

мал.13


Після цього потрібно натиснути клавішу «Установить даты в РВНД». Під час даної операції автоматично в податкових накладних, які є в реєстрі встановляться дати, тобто «Дата регистрации в ЕРНН» - дата, коли була зареєстрована дана податкова накладна, а «Дата проверки» - ви встановлюєте вручну в даній податковій накладні(дата якою буде вказана перевірка документа) (мал.14).

мал.14