Авансові звіти

Матеріал з Wiki Nash Kraj
Перейти до: навігація, пошук

Для створення документу Авансовий звіт виберіть в меню «Касса» - «Авансовый отчет».(мал.1)

мал.1


Створіть новий документ Авансовий звіт за допомогою натискання кнопки 1cbb2.PNG (або натисніть клавішу Insert або виберіть меню Дії — Додати).
Документ авансовий звіт оформляється у тій валюті, яка визначена для співробітника при видачі їй грошових коштів (документи "Видатковий касовий ордер", "Платіжне доручення вихідне", "Платіжний ордер на списання коштів"), як валюта підзвітної особи.
Документ має декілька табличних частин, які розташовуються на відповідних закладках. Інформація про кошти, отриманих підзвітною особою, відображається на закладці "Аванси". Грошові кошти, видані підзвітній особі можуть бути витрачені на:

  • Закупівлю товарів і тари (закладки "Товари" і "Тара")
  • Оплату постачальникам (закладка "Оплата")
  • Інші (додаткові) витрати (закладка "Інше")

Дані про витрату коштів заповнюються в документі "Авансовий звіт" на відповідних закладках табличної частини.(мал.2)

мал.2


Закупівля товарів

Інформація про закуплених підзвітною особою товарів фіксується на закладці "Товари", інформація про отримання зворотної тари фіксується на закладці "Тара". Інформація про витрачені підзвітною особою сумах заповнюються відповідно до наданих підзвітною особою друкованими формами документів.
При заповненні інформації про придбаних підзвітною особою товарів сума, яку витратив підзвітну особу, відображається в двох валютах: валюті, зазначеній в друкованій формі документа, на підставі якого оформляється запис про закупівлю товарів і у валюті взаєморозрахунків підзвітної особи.
Якщо закуплений підзвітний товар відразу поступає на склад, то в документі вказується вид надходження «На склад» і вказується склад, на який надійшов товар.

Оплата постачальнику

Витрати підзвітної особи на оплату постачальникам фіксуються на закладці "Оплата". Сума фіксуються в двох валютах: валюті, в якій підзвітна особа реально розплатився з постачальником і у валюті взаєморозрахунків, зазначеної в договорі постачальника. При проведенні авансового звіту автоматично коригується сума заборгованості перед постачальником.

Додаткові витрати

До додаткових витрат підзвітної особи можуть відноситися витрати на відрядження, витрати на проїзд, витрати на бензин і т.д. Ця інформація заповнюється на закладці "Інше". В якості додаткової інформації може бути зазначена та стаття витрат, на яку треба віднести інші витрати підзвітної особи.
У конфігурації передбачена друк авансового звіту по регламентованої друкованій формі, для цього необхідно натиснути на кнопку «Авансовый отчет» або «Печать».(мал.3)

мал.3


Бухгалтерський облік

Для коректного відображення операцій необхідно вказати в табличній частині документа рахунок і аналітику бухгалтерського обліку придбаних об'єктів (або рахунок обліку розрахунків з постачальниками, яким проведена оплата). Первісна установка рахунків бухгалтерського обліку може бути виконана автоматично (виходячи з наявних у регістрах відомостей даних).
При проведенні документа формуються бухгалтерські записи за дебетом рахунків, зазначених у табличній частині документа, і кредиту рахунку "Розрахунки з підзвітними особами».